Højtryksspuling

Højtryksspuling af rør, vanding og vejspuling er en del af opgaver der løses med kraftige spulepumper. Vi har alle type pumper på vores biler nogle biler har monteret 2 pumper. Vi spuler alle typer rør fra Ø32 og opefter med vandmængder fra 55 – 500 l/min og tryk fra 120 – 800 bar. Vi spuler også med vandgenbrug. Vi kan med vores sattelitspuler nå ud på over 500 meter fra spulevognen. Vi udfører vanding og vejspuling med frontspuler monteret på slamsuger.

ANDRE OPGAVETYPER:

Rensning

Vi renser faldstammer – også i etagebygninger

Vandskader og oversvømmelser

Ved vandskader og oversvømmelser udfører vi overpumpning eller tømning af kældre.

TV-inspektion

Vi kan ved TV-inspektion inspicere rør fra Ø32 til Ø400 med optagelse på DVD.

Rodskæring

Rødder og aflejringer er tit årsag til forstoppelse.

Slamsugning

Vi udfører slamsugning, tørstofsugning og transferpumpning.

Kloakrenovering

Vi udfører kloakrenovering af afløbssystemer, samt montering af højvandslukkere.

Her rykker vi ud til private:

Timepriser

Timepriser er en ting – med hvad hjæper det at spare 30% på timeprisen når den rigtige bil kan løse opgaven på den halve tid. Derfor ring og lad os spørge ind til opgaven, så finder vi den rigtige bil til opgaven.