Rodskæring

Rødder og aflejringer er tit årsag til forstoppelse. Vi skærer rødder og aflejringer med vandrevet mekanisk værktøj eller med vand ved 500 – 800 bar. Skæring udføres med TV-kontrol under udførelsen, dette begrænser evt. følgeskader og spare tid, da vi præcist kan arbejde på de steder hvor aflejringer og rødder er i røret.Vi kan udføre betonskæring i 100% lukkede rør.

ANDRE OPGAVETYPER:

Rensning

Vi renser faldstammer – også i etagebygninger

Vandskader og oversvømmelser

Ved vandskader og oversvømmelser udfører vi overpumpning eller tømning af kældre.

TV-inspektion

Vi kan ved TV-inspektion inspicere rør fra Ø32 til Ø400 med optagelse på DVD.

Højtryksspuling

Højtryksspuling af rør, vanding og vejspuling.

Slamsugning

Vi udfører slamsugning, tørstofsugning og transferpumpning.

Kloakrenovering

Vi udfører kloakrenovering af afløbssystemer, samt montering af højvandslukkere.

Her rykker vi ud til private:

Timepriser

Timepriser er en ting – med hvad hjæper det at spare 30% på timeprisen når den rigtige bil kan løse opgaven på den halve tid. Derfor ring og lad os spørge ind til opgaven, så finder vi den rigtige bil til opgaven.