Timepriser

Timepriser er en ting – med hvad hjælper det at spare 30% på timeprisen når den rigtige bil kan løse opgaven på den halve tid. Derfor ring og lad os spørge ind til opgaven, så finder vi den rigtige bil til opgaven.

Timepriser

Brug pengene fornuftigt

Vi hører tit om at folk har fået et tilbud ind ad døren om vedligeholdelse af kloak og for et lille beløb kan få renset sin kloak. I denne pris er det kun de tilgængelige dele der renses, og ikke hele systemet. Vi vil betragtes som en seriøs virksomhed, og man skal ikke rense sin kloak med mindre der er en drift forstyrrende fejl i røret. Det er direkte skadeligt og unødig slid af rørene at rense dem med kraftigt vandtryk.

Ting der skal vedligeholdes er tagnedløbsbrønde, pumpebrønde, sandfang, udskillere, højvandslukkere og andre tekniske installationer i systemet.

Ring og hør hvad du bør gøre.